Als je je woning grondig hebt opgeknapt en geïsoleerd, is het belangrijk om je woonverzekeringen opnieuw te controleren en eventueel aan te passen naar de beste woonverzekering. Een belangrijke verzekering is de inboedelverzekering, die schade aan je persoonlijke eigendommen dekt, zoals meubels, elektronica en kleding. Als je bijvoorbeeld nieuwe meubels hebt gekocht of waardevolle elektronica hebt aangeschaft, is het verstandig om je inboedelverzekering te herzien. Zorg ervoor dat de dekking voldoende is om de waarde van je bezittingen te dekken en let op de eventuele uitsluitingen in de polisvoorwaarden. Verder in dit artikel worden de woonverzekeringen apart toegelicht. 

Opstalverzekering:

Ook is het belangrijk om te kijken naar de opstalverzekering, die schade aan de woning zelf dekt, zoals bijvoorbeeld bij brand of stormschade. Bij het grondig opknappen en isoleren van je woning is de waarde van je huis waarschijnlijk gestegen en daarom is het belangrijk om te checken of de dekking van de opstalverzekering nog voldoende is.

Inboedelverzekering:

Een inboedelverzekering is zoals ook in het begin van het artikel aangegeven een verzekering die de spullen in je huis verzekert tegen schade, diefstal of verlies. Het gaat dan om zaken zoals meubels, elektronica en persoonlijke bezittingen. Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht, maar kan wel erg handig zijn in geval van schade of diefstal. Er zijn verschillende soorten inboedelverzekeringen, zoals een basisverzekering, een allriskverzekering of een buitenhuisverzekering. Het is belangrijk om goed te kijken naar de dekking van de verzekering en of deze aansluit bij jouw wensen en situatie. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te controleren of de verzekering nog voldoende dekking biedt, bijvoorbeeld na aanschaf van nieuwe waardevolle spullen.

Aansprakelijkheidsverzekering:

Daarnaast is het ook verstandig om de aansprakelijkheidsverzekering te controleren. Deze verzekering dekt schade die je per ongeluk aan anderen toebrengt. Bijvoorbeeld als je per ongeluk iets omstoot bij de buren of als er iemand struikelt over een losliggende stoeptegel op jouw erf. Als je woning meer waard is geworden, kan het verstandig zijn om de dekking van je aansprakelijkheidsverzekering te verhogen.

Aanvullende verzekeringen:

Als laatste is het goed om te kijken of je wellicht nog aanvullende verzekeringen nodig hebt. Bijvoorbeeld een glasverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Een glasverzekering dekt de kosten van het vervangen van glas in ramen en deuren bij breuk, terwijl een rechtsbijstandverzekering je juridische bijstand biedt als er een geschil ontstaat.

Het aanpassen van woonverzekeringen:

Als je besluit om je woonverzekeringen aan te passen, neem dan contact op met je verzekeraar om te bespreken wat de mogelijkheden zijn en welke verzekeringen het beste bij jouw situatie passen. Houd er rekening mee dat een hogere dekking vaak ook een hogere premie betekent, maar het kan wel de moeite waard zijn om extra dekking te hebben als je woning grondig is opgeknapt en meer waard is geworden.

Kortom, als je je woning grondig hebt opgeknapt en geïsoleerd, is het belangrijk om je woonverzekeringen opnieuw te controleren en eventueel aan te passen. Zorg ervoor dat de dekking voldoende is om de waarde van je bezittingen en woning te dekken en kijk of je nog aanvullende verzekeringen nodig hebt. Neem contact op met je verzekeraar om de mogelijkheden te bespreken en zo de beste woonverzekering af te sluiten.